° قآلبـــ هآی آقــایِ ســـبیل °
close your eyes
clear your heart
let it go :)
خوش اومدین...

2013/6/15 | 16:53 |

پا برهنه تا کجا دویده‌ای که این همه گل شکفته است؟!


برچسب‌ها: گل, شکفتن

2013/1/10 | 12:19 |
میخواهَمــــ سوار یِک تـآب شومـــــــ

بعد کهـ اوج گِرِفتـــــ

خودَمو پرتــــ کُنـــَم اَز روش

آره دیووونِگیهـ

وَلی این دیوونِگی رو دوس دارَمــــــ ...


2013/1/10 | 12:6 |
همهے دنیا در حکم دوربین عکاسیــﮧ

لبخــــ :) ــــد بزنید 


2013/1/10 | 11:34 |
دوباره سیب بچین حوا...

من "خسته ام "

بگذار از اینجا هم بیرونمان کنند.

 


2013/1/9 | 16:22 |
دستم به آرزوهایم نمی رسد
آرزوهایم بسیار دورند...
ولی درخت سبز صبرم می گوید:
امیدی هست...خدایی هست...
این بار برای رسیدن به آرزوهایم یک صندلی زیر پایم می گذارم
شاید این بار دستم به آرزوهایم برسد
 
 


LAYOUT©